Ukraine People

Про Полтавську наукову школу дослідників державно-конфесійних відносин говорили на Всеукраїнській науковій конференції у Києві

Про Полтавську наукову школу дослідників державно-конфесійних відносин говорили на Всеукраїнській науковій конференції у Києві
405801 ПЕРЕГЛЯДІВ

30 жовтня 2023 р. у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ІХ Танчерівські читання. Релігієзнавство в Київському університеті : проблеми та перспективи викладання», яка відбувалася у Національному університеті імені Тараса Шевченка, взяли участь професори кафедри історії України Людмила Бабенко та Роман Сітарчук, доцент кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання Юрій Вільховий. Слухачами пленарного та секційних засідань стали також здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 031 Релігієзнавство (гарант – професор Роман Сітарчук).

Програма конференції була різноплановою, наповненою цікавими актуальними доповідями, які порушували злободенні питання історії і сучасності. Історичний дискурс програми в більшій мірі знайшов свій вияв у другій секції «Інституалізація та персональна презентація релігієзнавства», де говорили про вітчизняних фундаторів науки про релігію Анатолія Колодного, Ігоря Козловського, Олексія Титаренка та ін.

Людмила Бабенко та Роман Сітарчук представили доповідь на тему «Наукова спадщина академіка В. Пащенка в релігієзнавстві». Роль Володимира Пащенка у становленні академічного релігієзнавства важко переоцінити, наголосили доповідачі. На початку 1990-х рр. він започаткував новий міждисциплінарний напрям наукових досліджень – державно-конфесійні відносини за радянської доби, що сприяло переосмисленню державної політики щодо Церкви і віруючих у ХХ столітті. Людмила Бабенко ознайомила учасників з основними фундаментальними монографіями академіка Пащенка, виокремила пріоритетні напрямки його зацікавлень, наголосила, що наукова спадщина вченого, яка загалом становить більше 400 монографій, підручників, посібників, статей затребувана у навчальному процесі, використовується його послідовниками.

Роман Сітарчук ознайомив присутніх із здобутками наукової школи академіка Володимира Пащенка, назвавши передусім докторів історичних наук Аллу Киридон, Юрія Волошина, Людмилу Бабенко, самого доповідача, близько 20 кандидатів історичних наук Юрія Вільхового, Олексія Гуру, Олександра Лахна, Леоніда Швеця та інших. Всі вони продовжують діяльність на науково-педагогічній ниві.

Учасники конференції відзначили як позитивний фактор продовження традицій, закладених колишнім ректором ПНПУ, завідувачем кафедри історії України, академіком Володимиром Пащенком, у тому числі й регулярне проведення наукових конференцій «Держава і Церква в новітній історії України, яких вже відбулося дев’ять. Увага до розвитку наукових шкіл у ПНПУ є одним з пріоритетнх напрямків.  

 

Мої відео